Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE SCHETS

DER

VERPLIGTINGEN

VAN EENEN BRAAVEN

huisvader;

EN zulk EENE

h uismoeder;

IN 'T GEMEEN BURGERLIJK. LEVEN»

Benevens eene aanwijzing der gemeeni oorzaaken, waar door, in zo veele Huishoudingen, zo weinig geluk» plaats heeft 9

DOOK

% VAN OÜWERKERK DE VRIES ^

aan wien eene

ZILVEREN EERPENNING

is toeqeweZen.

Sluiten