Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "7 )

hebben afgelegd , is het uw piigt hen daar in, of, zelf naar mate van uwe bekwaamheid, en naar dat uw ledige tijd zich uitftrekt, te onderwijzen , of dit te laaten doen op uwe of hunne eigen kosten, — dit laat ik aan uw vermogen en gulhartigheid over; gij zijt het als leden van uwe kerk verpligt! of zij dan ook uwen of wel eenen anderen godsdienst omhelzen dit doet niets ter zaake ; hun geweten moogt gij niet dwingen; het blijft uw piigt, om dat de godsdienftige gevoelens, de fpooren zijn, ter betrachting van braafheid en deugd. — Zo volgt hier dan van zeiven uit, dat:

De Fluisgodsdienst, mede eene van uwe voornaamlie christelijke pligten, is, uwe huisge* nooten voor te gaan , in God te bidden en te danken, als voor en na eiken opzettelijk gebruik van fpijs of drank ; eiken avond, en eiken morgen, God te danken voor zijne zegeningen en bewaaringen , u dien dag of nacht verleend; dat bij bijzondere weldaaden, met nadruk te doen; zijne beveiliging aftebidden tegen alle gevaaren, en zijn geleide op het pad der deugd uitdruklijk te bedingen, dat ftaat u als Huisvader, vrij!

Nu en dan , en daaglijks op gezette tijden, door voorleezingen uit den Bijbel, uw Huisgezin te dichten, en zulks door aanmerkingen , en beknopte verklaaringen, nuttig voor aller harten te maaken , zo moet gij de leeraar en voorganger van uw huisgezin trachten te zijn.

„ Ik heb Vr geene bekwaamheid toe" Zul* len fommigen zeggen ; — ik andwoord rond uit, „ dat is een voorwendfel zonder grond."

Ik

Sluiten