Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(49 )

door bij, (aar uit jaar in, geene andere voorwerpen voor zijne aandacht bekomt, dan die waarvan hij al haast eene walging had?

h. ó. Wat ben ik blijde, dat gij mij deeze aanmerkingen hebt medegedeeld ! Ik heb braave Ouders gehad; dit kan en moet ik niet ontkennen; maar had ik een ander Ambacht geleerd als het Schoenmaakcn, ik was, denkelijk gelukkiger geweest; en ik begrijp nu, dat mime geaartheid geheel bedorven is, door mijn zittend leven; dan dat is nu zo.

s. Leer kier uit, mijn vriend! terwijl gif met uwe goede Ouders, fchoon zij geene kunde genoeg hadden, om uwe geaartheid te beproeven, altijd te vreeden zijt geweest, om uwe zoonen tot zulke Ambachten op te leiden dat zij geene de minde reden hebben, om 'immer zo onaangenaam aan hunne Ouderen te denken, als ik merk dat gij doet.

h. Maar als Ouders dan geene verftand noch bekwaamheid hebben om een gepast Ambacht voor hunne zoonen te kiezen , wat dan ?

s. Wat dan ? zo zij flechts goedwillig Zijn, zich niet eigenwijs toonen. maar hunne onbekwaamheid erkennen, dan is 'er voof hen goeden raad. Ik zou deeze zelfs aan alle braave Ouders, als nuttig, durven aanprijzen; en deeze is : om, met bedaarde, kundi» ge 'braave en godsdienftige menfchen, over de'keuze van een Ambacht, voor hunnen zoon of zoonen, te fprei-ken. Menfchen,die deeze eieenfebappeu hebben en menfehenvrienden zifn, zijn, in dat geval, volürekt zonder belang' de verblindheid , door verkeerd geplaatste liefde, » bij hm niet j deezen zullen gaar.

D ntf

Sluiten