Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 77 )

DERDE HOOFDSTUK.

Over de hulpmiddelen der Naarftigheid.

overvloedig in ftaat zi n, om oen i > leezer van het groot belang te ^ ffi heid 't welk het menschdom bij de .™a » h heeft; ja, om J«» dce°hb^d& lie.

VinNdieenm3teZna|derhalven^^J?»K

afk£S iSwels iSSBSW* thans vraagltuk, mei^wei hunne yraa_

pligt mL\L ""foor S Nirltighdd bij

zonderhjk ftille te taan. « kking tot vrijheid neemen, van ™1, ^ een gedeelte daar van , zomwijien , l" nd SS aanmerkingen te vergenoeg, aatend^ ^ toepasfmg derzelven op de bijzonoer

Sluiten