Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 173 }

verkenste keveren; om tevens melkbeesten te fokken en te houden , om boter , kaas en zuivel ter markt te brengen, klaas is de bedaarde en opmerkzaame man, die zijne aandacht op alles (laat, wat tot zijne weiderij, voederij, melkerij, enz. betreklijk is. Hij heeft geen enkel beest, dat hij niet in alle opzichten gade flaat, en, zomer of winter, van overvloed bezorgt. Zijn land is voor den zomer zo toebereid, dat zijn vee in zulk eene vetweide gaat, dat de gefchikten ter flag.bank daar toe volmaakt worden; dat de melkkoeien en wollige fcbaapen hem rijklijk beloonen, terwijl zijne verkens in de weide, of op het fchot, op tijd en maat, naauwkeurig gemest , welig groeien en dóórvet worden. Kik flager en burger wil gaarne van klaas koopen, om dat men weet dat zijn vee dóórvoed is. Hij bekomt daar door ook hooger prijs, en kan rekening maaken , dat alles, wat hij ter markt brengt, zal verkocht worden, pi eter, zijn nabeflaande, heeft doorgaands zo veel vee als klaas, dan hij klaagt, jaar op jaar, dat hij zo veel voordeel niet kan bereekenen, als zijn neef klaas, fchoon hij in dezelfde landltreek woont, en dezelfde middelen, als hij, in handen heeft. Wat is 'er de reden van ? Als klaas mollenhoopen effent,— de misthoopen verdeelt, of van de uitwerpfelen \ an het Vee een fop maakt om het geheele land te befproeiën , dan zegt hijfjte weeten pieter) dat is onnoodig, 't verdeeld zich zelve, en 't land is vet genoeg. Als klaas hem zegt: zo en zo moet gij uwe fchaapen behandelen , bezorgen en koesteren, om die

voor

Sluiten