Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi OPDRAGT

't was zo de mode, en die is, in dit ftuk , in zo verre veranderd , dat 'er thans eenige eigenzinnige menfchen zyn , die hunne werken durven uitgeeven, zonder eenige dezer merktekenen van vleiery, of verwaandheid : wat des de Mode betreft , ik zou het haar laaten aanzien; maar men kanbuiten dat redenen hebben, die ons aanzetten een Opdragt te fchryven; zo Haat het met my.

Hierom vroeg iemand my , of het niet best ware , dit Hekeldicht op te draagen aan den Advocaat der Vaderlandfche Kerke ? - ik had 'er niets tegen, dan alleenlyk , dat men Zyn Wel Ed. Geftr. reeds zo veele fchriften, zo van 's mans , als van onze zyde komende, had opgedraagen ; ik kon my des niet bedienen van eenen trek, die, toen hy aan Zyn Ed.

door

Sluiten