Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3* AAN MYNEN GEEST:

Bewys vry 't geen gy zegt met hooft en wagenaar; Dan gaat de noodkreet op: de Kerk is in gevaarl En de allerzachte naam , die zy my hierom geeven, Is die van Remonftrantsch; en waar' 't hierby gebleeven!.. Maar wat heeft Lafterzucht my al verdriets gedaan ! Hoe grynsde 't vuig gevolg der Huichlaary my aan ! "Wat moed ik menigwerf der Domheid tol betaalen! En wanneer zet dat volk hun gramschap perk en paaien! Doch 't geen me, in dit bedryf, het allermeeft mishaagt, \ Zag 't ligtlyk over 't hoofd, ware ik alleen gewaagd , En dat ik, ja, vergeef, maar moeilyk kan vergeeten, Is dit: gy waagt ook hen die zig myn Vrienden heeten : Gy geeft aan de c o t i n s , door zulk een fchoon beleid , Tot haatlyk fchryven ftof; wat onvoorzichtigheid ! 't Is zeer aatuurlyk dat die handel wordt mispreezen, Ook zelfs van hun, die met vermaak uw grappen kezen... „ ó Dit is laagheidJ" zwyg;. wel, dat's voorzichtigheid: „ Maar ieder lachte 'ermede en preesze;" fchoonbefcheid! Moeit men u daarom, daar 't te pas kwam, protegeeren? Dat was hun meening niet: nu, zorg daaruit te keren

Het

Sluiten