Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEKELDICHT. 37

f Het geen ik meermaals, fchoon vergeefsch, u heb gezegd;

kftGeenu, wat meer is, door boileau is onderrecht;

( Que vous fert il qu'un jour Pavenir vous éftimt,

\ Si vos vers au jour £ hui vous tiennent lieu de crime,

L Et neproduifent rienpour fruit de leurs bon mots ,

l Que l'effroi du public & la haine des fits : (*)

|j Is dit geen heerljk loon? 't is u reeds aangebeden!

En had de wereld met uw grappen iets van nooden? Ja, 'kben 't wel met u eens, 't zyn grappen en nie;s meet; Maar 't aadlyk Santhorst acht zig echter, aoor de leer, (Hoe ! lacht ge 'er om?; die gy het nageeft, zéér beledigd, Schoon uw Apologift, en Maitre (f;, u heeft verdedigd ; En had het geen gelyk? eerst maakt gy 't heele fhik, Dan fchryft ge 't Santhorst toe, en geeft het dus in druk:

Wat

(*) Wat voordeel geeft het u , dat gy in eenen volgenden tyd zult geacht worden , indien thans uwe verzen u voor misdaaden worden toegerekend? terwyl zy u door hunne hartigheden den afkeer van 't Publiek enden haat der zotten op denhals haaien.

(f) Meeflerlyk.

C 3

Sluiten