Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7» DE ONVERWACHTE HINDERPAAL; ,» En zo ik eens uw vonnis ftreek, „ Moet u dat vonnis niet doen yzen ? „ Ik vind in mynen zoon myn allergrootst verdriet; »» 'k Word «azend, daar meft u fteeds ziet

„ In 't fchandlyk byzyn van die aapen, „ Dieligte, zotte, woefte knaapen, „ DiePetir-maïtres, wier gedrag zo fpoorloos is; „ Strekt dit my niet tot ergernis ? „ Heb ik geen reden om te klaagen? — En als ik u dien hoed zie draagen, „ Waaronder gy, net ais een rechte fpeelhuispJóert,

„ Zo cnbefchoft, zo haatlyk, loert; „ Dien hoed, die uw gelaat ten vollen kan bedekken;

j, Zie ik ook uwe fchoenen aan, „ Zo fpooreloos gegespt, als een der eerfle gekken,

„ Daar ik u ooit meê uit zie gaan. .. „ En wat coëffure! ziedathair! befchouw dat linnenl „ Die henry-quatres!... wei gy ziet 'er lekker uit! „ Emilia, uw lieve bruid, n Moet u zeer tederlyk beminnen.. .-

Maar

Sluiten