Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U DE ONVERWACHTE HINDERPAAL:

PASQUIN.

Vèrgeefhet my, Mynheer; my drift was zo aan'tzieden; Zo waar, 'k verbeeldde my dat ik uw vader was: De beenen kwamen fchoon te pas; Gy zocht uw veiligheid in 't vlieden. Gy weet, Mynheer uw vader is gewoon, Vooral, (Hy buigt zig,) omtrent Mynheer zyn' zoon, Let dreigen aan het doen te knoopen: ■ Daar had wis klopzak op geloopen: Maar 'k fpreek eens uit een andren toon : Gy ,i*, dat weet gy zelf, welhaast in 't huwlyk treeden :

Verander toch van zeden! ' Mevrouw van Adelftéin is hier reeds gelogeerd, En ook Emilia; gy doet geheel verkeerd;

Zy zien alle uwe dolligheden. Plet aadlyk Gelderland roemt op de fchoone maagd, Die gy maar al te veel behaagt: Foei, zyn dat onbefproken zeden ? 'Ëii meent ge op dezen trant te leeven na uw trouw?

H E N-

Sluiten