Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK.

-VROUW SNAVERSNEL (*> VOLKS LIEDJE.

Stem: Op eene aangendame wys.

Hoort toe gy menfchen , groot en kleen , Wat ik voor u zal zingen;

Indien gy ooit nieuwsgierig waart Naar heele vreemde dingen. ^

(*) De Engelfihe Ballade , The Wanton Wive of Bath , ! waarnaar deze, Vrouw Snavcrfne!,^/^/ is, vindt wen in eene l verzameling van oude Engelfche gedichten , uitgegeeven door een \ zeer beroemden eerwaardig Heer; de tytel is: Doctor percys

Reliques of ancient english Poëtry ; enz. enz is gedrukt in ■ het derde deel myner uitgaaf, p.tg. 14J« ï

De ernflige, de — deugihaame AUUISOS, rmmde - m zynen \ Speftator,0^- 24»» dit plukje, ccne uitmuntende Ballade:

doorgaands zet men dit woötdover ,SmztW,c; maar flraatlied- . ' je geeft onder ons een zo laag , Walgeij* denkbeeld, dat men het '< VOor zulke geeflige ftukjes niet gebruiken kan: zou men ook liever

zeggen: Volksliedje? zo altman zegt, Volks voort^rdeeleii,

VolksPredikers; en dan beter vcrflaan woi J-n ï Ik heb hier en \ daar ook het Hoogdaitsch van de» getftigen ucRctu gevolgd, f H 4

Sluiten