Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l(M MENGELWERK.

,, Hoe komt u dit portraitje voor?"

Gy moogt dit heel wel vraagen: hoor:

Verfta ik me op de kunst van kyken, Dan vraag ik, op myn beurt: „ Heer! moet my dit gelykn ?

,, Ei lieve zet myn' naam 'erby: „ Maar 't minjatuur is mooi; 'k zie dat zo wel als gy.''

Gy kunt uw' wensch des niet erlangen Voor myne Lier- en Mengel-zangen;

't Portrait bleef in den loop: myn fchuld is 't zeker niet, Dat gy het in dit boek niet ziet: Onbillyk waar* 't op my te kyven: Kom, wil ik eens my zelv befchryven ?

Deze inval is wel raar, doch zo die u vermaakt, Dan heb ik wis myn doel geraakt:

*k Gryp lachend naar myn pen; 'k heb my daar eens bekeeken,

En werd misfchien aldus 't naauwkeurigst afgebeeld:

Natuur, die fchoonheid geeft, heeftmygantschmisgedeeld; Denk wat het aan een vrouw moet kosten dus te fpreeken!

'k Be-

Sluiten