Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK. stiï

Zing 't uitmuntend Adrichem; Laat uw Lier de fchoonheid fpeelen

Van het heerlyk Waterland; Bekenjlein, zo grootsch van omtrek ;

Speel van Scheibeek, Westerhout; Zing 't behaaglyk Belle-vuë,

Dat van 's Bouwheers fmaak getuigt.

Zing de heerlykfte gezichten;

Schilder, in een vleiend lied, Duinen die men aan ziet blaauwen,

Zo v^r 't oog maar draagen kan; Zing deze onuitöogbre bosfchen,

Daar de koele fcheemring woont; Bosfchen, daar de ziej zo ernftig

Over haar beftemrning denkt; Bosfchen , daar men van de wereld

Niet het minst gerucht verneemt; Bosfchen, daar oprechte vrienden

Gaarne wandlen ; daar hun hart,

o 2 Air

Sluiten