Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2*8 MENGELWERK

Die, als Paus van zyn cabale4

vrye lieden dwingen kan; Die, door willekeur en vleizucht,

werd verheven tot den trap Der zo fterk begeerde hoogheid,

van het Grootkeurmeefterfchap; ïn 't vermaardfte Kunstgenootfchap, •

met watzinfpreuk ook verfierd, Worden uwe fchoone verzen

nimmer dreunig uitgegierd; Wysneus heeft in uw gedichten

nooit een letter uitgefchrapt; En om 't versje te voHikken,

nu eene e dan a gekapt: Alle uw fchilderende verzen;

al hun rykdom , maat, kracht, vuór, Hebt gy maar alleen te danken

aan uw hartvriendin — natuur. AH' de leezers uwer werken

waren in hun oordeel vry;

Sluiten