Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 LIEDEREN

Dat u wrsedaards fnood bclaclien, "

Gij belacht hun woest geweld; Dat zij op hun zege prachen, ,'

Nog blijft gij de grootfte held: Dat zij, als de loome Hekken, 't Stof van dwiiiglands voeten lekken ; Dat zij, als de loome Hekken,

Weemlend kruipen in het ftof;

Cij zingt, zwervend. Vrijheids lof.

Dat u laage fnoodaards lastren,

Gij werkt, trotsch den laster, door; Niets kan ooit uw ziel verbastren,

Niets trekt u van 't deugdefpoor: 't Hart zal, in uw jongde fnikken , Nog voor eedle Vrijheid tikken, 't Hart zal, in uw jongfte fnikken,

Spijt den laffen dwingeland,

Slaan voor God en 't Vaderland.

J»,

Sluiten