Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 E I e deren

Hij keert, omkransd met lauërbladcn, De erkentnis roemt zijn gloriedaaden ;

Zijn loon was onze veiligheid: Zijn heldenarm omhelsde ons teder, lk vond den roem mijns levens weder »—«

Door grootfche zegepraal gevleid.

Mijn kroost, uw onfchukl, rust en blijheid Zijn fchaduwtrekjens van een Vrijheid,

Die God natuur heeft ingedrukt: Och! dat die Vrijheid nooit ontaarde! *k Voel al haar zaligheid — haar waarde,

Zo dikwijls mij uw vreugd verrukt ï

*

't laatst

Sluiten