Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 liederen

V R IJ H A R T

AAN

C L O Ë.

Wijze: AU phocbus met gloeiende Jlraalem

't Ïs lente* mijn cioë! — de bloemen

Verderen de 1 groenenden grond ; Zie de ochtend Gods grootheid weêr roemen,

Met goud in den bloozenden mond. Mijn cloc! dcez' bloemrijke paden, Befchaduwd door jeugdige bladen,

Waar 't ftatig geboomt weêr meé pronkt, Mijn cloëI deez' bloemrijke paden

Zijn vrolijk door Englen belonkt.

Mijn j

Sluiten