Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 LIEDE REN

Wijn cloc! mijn vadérlandsch meisjen I

De (laaf kruipt voor goud in het ftof; De ftuip is voor ons een paleisjen,

Veel grootfchcr dan 't prachtigftc hof; — Hier vinden wij rust en genoegen; Geen angst zal uw hartjen doen zwoegen,

Daar 't vrij onder 't bloemtuiltjen klopt; Hier vinden wij rust en genoegen,

Daar trotsheid haar wroeging verkropt,

Mijn ctoë! geen vleiende flaaven,

Door gouddorst aan fnoodheid geboeid. Zijn 't nakroost der dappre Bataven,

Hun naam wordt door Englen verfoeid:

laat fehandüjke wellust hen ftrcclcn

Daar eigenbaat woeste tooncelen

Voor kwelling en wanhoop ontfluit; Laat fdiandlijkc wellust hen fhvclcn —-

Geen min deel de vreugd aan hun uit.

Do

Sluiten