Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*'f> LIEDEREN

Ci.oë zet zich weenend neder,' Mengt haar traanen met den daauw ;

Cloï roept haar' zuigling weder, Maar omhelst een ijdle fchaèuw.

't SchemervaHig licht kweekt fthimmen,

C l o ë voelt haar ziel geftreeld , Wannend, dat, w:kir (baaien glimmen,

*t Wichtjen nog met Englen (peelt.

C l o e ! ja, de vriendlijke Englen

Waaken voor uw fchntdloos wicht; 't Leert reeds paradijsloof ftrenglen ,

't Klapwiekt reeds in 't eeuwig licht.

Lieve Lente! uw gulle ticbjeus,

Streelen wanhoop zelfs in rust; Daar gij droefheids traanen zachtjens.

Troostend van haar wangen kuscht.

» ij

Sluiten