Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET VADERLAND. 77

BIJ DE GEBOORTE

VAN EEN

KIND.

Wijze: Pinus fchoon van lijf en leden.

jBlijdfchap zweeft op duivenfcliaelitjens, Liefde fpreekt door tccdre lachjens ,

Rein genoegen, dankbre vreugd

Zingen 't feestgezang der deugd; Huwlijksmin ziet morgenroozen Aan de kim des levens bloozen.

Licfdrijk God! een teder wicht

Opent de oogjens eerst in 't licht.

Dan-

Sluiten