Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7S Liederen

Dankende Oudren! welk genoegen! Mets is bij uw lot te voegen;

Spraakloos vloeit een tccdrc traan.

Eeliiart ziet zijn cloc' aan; In haar zachtbeziclde trekken Kan zijn hart de vreugd ontdekken,

Die aan 't hijgend moederhart

Wellust febenkt, na baarensfinart.

EKLHART laat een zucht ontglippen — Kuscht de nog beftorven lippen

Van zijn daukbre zielvriendin;

't Hulploos pand der huwlijksmin, 't Kind, dat zalighcén verfpreidde, Toen 't zijn eerftc traantjens fchreiddc,

*t Spraakloos kind fpclt liefde en deugd —.

't Vol genot van hemelvreugd.

i

Eei.«

Sluiten