Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O U D

DER

AFDEEL;INGEN.

v.

VROUWELIJKE EIGENZINNIGHEID, EN VROUWELIJKE LUIMES.

Bladz,

J/J)erzetver oorzaaken. — Afwisfelingen en veranderlijkheden zijn deels natuurlijk, deels zedejfjfe. — Eene van haare voornaamjie bronnen be' ftaat daar in, dat de verwachtingen der Frouwen niet overeenflemmen met den "wezentlijken Jlaat der weereld, voornamelijk in den echtenftand. — Deszelfs ellende, wanneer de kwaad» luim daar in heerscht. — Eenige bijzonderheden des aangaande i

V I.

GEVOELIGHEID DER VROUWEN.

Derzelver verfchillende gedaanten en zoorten. —■ Gevoeligheid van medelijding of Sympathie; van vriendfchap en liefde. — Gevoeligheid van huwelijks teederheid, van moederlijke liefde , van natuurlijk gevoel, van zwaarmoedigheid, van levensmanier , en van fijnere befchaving van den

Geest 46

VII.

Sluiten