Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der V R O UWEN. ü

«lijdelijke, fchoon gedeeltelijk geringe, lastigheden, Zal natuurlijkerwijze ook de prikkelbaarheid haarer zenuwen vermeerderen, en niet zelden eene ontevredenheid over haaren natuurlijken en burgerlijken fland te weeg brengen. Het is waar, dat de natuur haar één der omvaardeerlijkfte gefchenken met haare ichoonheid en vrouwelijke bevalligheid gegeven heeft; maar het is ook waar, dat de Vrouwen dit gefchenk, door de tederheid en fijnheid van haar geitel, dikwils zeer duur betaalerj; ja zoo duur betaalen moeten, dat de meefte Vrouwen oogenblikkelijk met ons ruilen zouden , wanneer in de natuur een weg daar toe open ftpnd. Men zegt niet te veel, wanneer men beweert, dat de natuur, ten aanzien van zoo veel lichamelijk lijden jegens het vrouwelijk gedacht, eenigermaatcn naar de wijze der ftiefmoeders fchijnt gehandeld te hebben, en dat wij Mannen zeer te vreden kunnen Zijn, van niet in haare plaats te ftaan (*), En ge-?

fteld

(*) „ De natuur zelve, " (zegt een goed Fra;i?c-h Schrijver,) „ fchijnt, toen zij zulke gevoelige en zagta „ wezens vormde, zig veel meer met denelver bevalligheden, dan geluk , te hebben bezig gehouden. De Vrouwen, onophoudelijk door fmart en vrees omringd, dee„ len in onze onheilen, en zien zig bovendien onderhevig „ aan ellenden, die haar bijzonder eigen zijn. Zij kunnen „ het leven niet geven, zonder zig aan deszelfs verlies bloot „ te fielten. Elke febok, dien zij ondervinden, vermin„ dert haare gezondheid, en verkort haare levensdagen. „ Wreede ziekten tasten haare fchoonheid aan: en wanneer ,, zij dien geesfel al ontfnappen, ontneemt haar de tijd, „ die deeze fchoonheid vernielt, dagelijks een gedeelte

» van

Sluiten