Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li CHARACTER- SCHETS

fteld ook, dat haare van tijd tot tijd wederkeerendé ziekelijkheden niet altijd met pijnen gepaard gaan, zoo hebben zij echter, ook in de gezondfte Vrouwen, droefgeeftigheid en eene kwaade gemoedsgefteldheid ten gevolge, en verijdelen voor haar niet zelden de aangenaamfle uuren des levens, en de zaligde oogenblikken van gevoel. Heeft de natuur haar geheel en al tot vruchtbaare moeders beftemd, of zijn haare huwelijken niet gelukkig: zoo hebben haare lasten geen einde, en het verraadt dus van onze zijde een niet zeer teder en dankbaar gevoel, wanneer wij, omtrent haare fmarten, zoo onverfchillig zijn, dewijl zij door

de

„ van haar zeiven. Dan kunnen zij geene befcherming meer „ verwagten, dan van de vernederende rechten van mede„ dogen, of de zwakke Mem der dankbaarheid. De maat„ fchappij vermeerdert bovendien voor haar de onheilen der ,, natuur. Meer dan de helft van het weereldrond is met „ wilden vervuld, en bij alle deeze volken zijn de Vrou„ wen zeer ongelukkig. — Aan de oevers van de Qrenoco „ heeft men moeders gezien, die uit medelijden haare „ dogten ombragten, en bij haare geboorte verfmoorden.

Zij befchouwden dit wreed mededogen als een plicht, „ enz. " BJfai fur le caraftère, les moeiirs & Pefprit des femmes, par Mr. thomas, Paris 1772. in 8vö. Zoortgelijke tafereelen, van den deerniswaardigen ftaat van het vrouwelijk gedacht, vindt men bij dem eunier., ueber Sitten und Gebrauche der Volker, uitgegeven door hissmann, Nurnb.\7%l. in meikers Gefchichte des Weiblichen Gefchlechts, en andere bekende Weiken van deeze.n geleerden en arbeidzaamen navorfcber der gefchiedenis va» het menschdom,

Sluiten