Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VROUWEN.

89

altijd nieuwe genietingen , altijd fchoone tafereelen der verbeelding. Kortom , elke Lezeres vindt in haare Romans, het geen zij zoekt. De verftandige en deftige Vrouwen zelfs krijgen daar in haar deel. Voor haar worden daar in de tafereelen van goedheid en geduld van het vrouwelijk hart, van vrouwelijke beftendigheid en vriendfehap, van mannelijke edelmoedigheid en trouwe, van mannelijke grootheid en verbetering, van huislijke gelukzaligheid en huislijke orde, onder den invloed van goede Vrouwen, gefchetst.

Dat voor het overige alle de voorheen opgenoemde zoorten der vrouwelijke gevoeligheid, door het hedendaagsch lezen van Romans, zeer vergroot zijn geworden, blijft eene zonneklaare waarheid, — al wilde men ook al het verder nadeel van deeze Gefchriften niet toeftaan. De voorige eeuwen kenden deeze ziekten der Vrouwen zekerlijk niet, ten minften niet in dien graad, als wij haar thans kennen, en thans ondervinden moeten. Men heeft in onze tijden klaarlijk begonnen , het reeds uit zig zeiven zoo teedere en zwakke vrouwelijke hart op duizenderleije manieren door toegevendheid te bederven, en men heeftlangzamerhand aan de vrouwelijke verbeelding zoo veele overrompelende en bedrieglijke beelden voorgehouden , waar bij de zelfftandighcid van character eer verliezen , dan winnen, moest. Zoo dra het gevoel der Vrouwen te zeer geprikkeld, te zeer verfijnd wordt, kan het niet anders zijn , of het zelve moet de paaien der wezentlijkheid te buiten gaan. Zij bouwen zig thans eene geheel afzonderlijke weereld , waar in zij genoeglijk en wel te vreden denken te zijn, en waar zig de fijnheid en fterkte van het gevoel met de weereld, zoo als die wezentlijk beftaat, niet langer verdragen wil. Het is dus, naar mijne gedachten, eene op de natuur F 5 dei'

Sluiten