Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d e r VROUWE N.

9T

gefchieden kan, zal in haar hoofd gefchieden moeten. Oorzaak en uitwerking zal zig, naar haare redeneerkunde, dan eens al, dan eens niet, te zamen bevinden kunnen, dewijl de kring van haare denkbeelden te klein, en haare menfchen-kennis zelden in alle gevallen diep genoeg is. Misfchien grondt zig de vrouwelijke geneigdheid tot zulk eene ingebeelde weereld al mede ook daar op, dat in dezelve het vrouwelijk gedacht, — zekerlijk alleen denkbeeldig, — zig wegens het gebrek van haare dadelijke vrijheid tracht fchadeloos te fteilen, en in haare verbeelding dat geen te genieten., wat zij geenzlnts in wezentlijkheid, — ten minften niet naar haaren wensch, zouden kunnen genieten. Wij bouwen allen ons in dit opzigt zekere kafteelen in de lucht, en gevoelen ons in derzelver befchouwing dikwils gelukkiger, clan wij'bij hun dadelijk bezit zijn zouden. De hoop kan, volgens ontallijke ondervindingen, zoo groot worden, dat zij zig zomwijlen zelfs vergist, en door haare betoovering het toekomftige als iets tegenwoordigs , maar ook wederom enkel denkbeeldig, weet daar te fteilen. Waarom zoude de levendigere verbeelding der Vrouwen niet nog verder gaan, en zig zelfs niet dat geen kunnen vertegenwoordigen, het geen in wezentlijkheid niet eens gedacht kan worden !

Thans zoude ik van de Godsdienftige gevoeligheid en Dweeperije der Vrouwen moeten fpreken. Maar dewijl deeze ziekte der ziele bij de Vrouwen voor-' naamlijk tot het tijdperk van den aannaderenden ouderdom behoort , zal ik het tafereel derzelve tot één der volgende Deelen van mijn Werk, waar in van de Godsdienftigheid van het vrouwelijk geflacht gehandeld zal worden, moeten verlchuiven,

C O-

Sluiten