Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100 DE GEBOORTE VAN JESUS CHRISTUS

Koning Jefus zyt, dat gy onder zyne heerfchappy (laat, zyne wetten gehoorzaamt, zyn voorbeeld volgt cn u benaarftigt om hem fteeds gelyker te worden en nader te komen! Nooit,ach nooit, moet gy u zyner fchaamen, nooit zyne leer cn zyn voorbeeld door onedele gevoelens, door laauwheid in het goede, of door eene norfche en droevige deugd en vroomheid verachte» lyk of verdacht maken.

Neen , deeze blydfchap moet veeleer allen fchroom en angstvallige vrees uit uwe zielen verbannen, ö Christenen! die in der daad cn in waarheid Christenen zyt. Ook u roept de hc_ melfche gezant toe: vreest niet, weest niet vervaard, gy hebt eenen Verlosfer, eenen Heer en' Koning, die u befchermen en helpen en zaligmaaken kan en wil! Vreest niet voor de zonden, die gy voorheen begaan, maar van harten betreurd cn gantfchelyk vcrlaaten hebt! U is een Heiland geboren, die daartoe in de waereld gekomen is, dat hy de werken der zonde verbrecke, haarc fchadclykc gevolgen vernietige cn allen , die hem gehoorzaamen , volkomen zaligmaake. Vreest niet voor de verzoekingen der waereld, niet voor uwe eigen zwakheden, niet voor het gebrek van kragt cn fterkte, waaronder

Sluiten