Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïio IL LEERREDE over

„ kennen: dat is de eenige grondflag, waal „ op het gebouw der Kerke en des gcloofs „ rust. Maar van dit alles fpreekt de Cate-

„ chismus niet. Nog eens, waar vind men

„ het beftaan van God bewezen ? waar zyne „ eindelooze volmaaktheden voorgeftelt.? waar

„ de leer van zyne eeuwige befluiten ?" i

Om deze bedenkingen, die men niet ontkennen kan dat in de daad een grooten fchyn hebben , op eene eenigzins gegronde wyze te beantwoorden, merk ik aan i) dat hier weder

te pas komt het geen wy al zoo dikwyls gezegt hebben : men moet den Catechismus naar den tyd van deszelfs opftel beoordeelen! wat waren toen de leerftukken , die het meest aangevallen wierden ? de waarheid der Bybelfche en Euangelifche Gefchiedenisfen , Wonderwerken , en Voorzeggingen ? het gezag der H. Schrift ? waren er veele openlyke Atheisten, die het beftaan van God verloogchenden ? twyfelaars, die zyne eigenfchappen verdonkerden ? was men toen zoo zeer bezig met de verborgen'

dingen van God te onderzoeken ? gantsch

niet! men erkende in de gantfche Christenheid de waarheid en het gezag des Bybels. Men geloofde, er was een God, van de hoogfte volmaaktheden. Men fprak niet veel over Gods befluiten, men liet ze aan HEM over,

die ze in der tyd uitvoert. Was het dan

no-

Sluiten