Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 T I M. I. 13, 125

gaarne uit het voorbeeld deszelfs twee- en meermalen willen hooi en!

C. Dan, op dat dit met grond kan aangeprezen, cn met blydfchap betragt worden, laat ons in 't byzonder zien, hoe wy Leeraren , dien de prediking van den Catechismus is opgelegt, dien zoo best zullen behandelen, dat wy op de gefchikste wyze onzen pligt en roeping voldoen , en onze gemeentens ons met het meeste nut en genoegen zullen hoor en ? hier, myne geliefde en geagte Medebroeders! ik verzoek het in alle nederigheid, verleent rhy een weinig uw genegenc aandagtl

a. Moeten wy, in onze prediking over dat voorbeeld der gezonde woorden, dien zelfden leertrant, die het zoo uitnemend en voor het onderwys der Christenen gefchikt , doet zyn, niet met toegenegenheid en zorgvuldigheid, in onze verklaringen en uitbreidingen volgen ? zekerlyk! gaarne ftaat gy

my dit toe' Wel dan, laat ons, in de eer-

fte plaats, onzen Catechismus op eene Sch'iftuurlyke en regtzinnige wyze verklaren, én deszelfs

leere bewyzen en aandringen! Laat de H.

Schrift., waar op die fteunt, alleen de grondflag zyn van alles, wat wy in onze Catechismus predikatiën voor waarheid houden , en I on-

Sluiten