Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDENVOERING. 45

Wolffontleend, en, hoewel zij niets kunnen beflisfen, eeuwen lang door fommigen ter verdediginge van de Verborgenheden des geloofs ingeroepen, . deels, van alle gelijkenisfen, die, hoe vernuftig en fchoonfchijnende, uit haaren eigen' aart geenzins gefchikt zijn ter ophelderinge en verdediginge van de Euangelie - geheimen , maar veeleer aan de hedendaagfche beftrijders aanleidinge tot nieuwe tegenbedenkingen of vitterijen geven.

Van welk uitgebreid nut eene gegronde kennis der taaien, waar in de Bijbel gefchreven is, moete gerekend worden voor den verdediger van den Christelijken Godsdienst tegen deszelfs hedendaagfche beftrijders, loopt aanftonds in 't oog, wanneer men hunne zwaarigheden , bedenkingen , tegenwerpingen en vitterijen, vergelijkt met die der vroegere vijanden. Dezen waren , voor 't grootfte deel, niet zeer bedreven in 't Grieksch, en noch veel

min-

Sluiten