Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 REDEN VOERING.

den, ook dagelijks grooter moeten worden, deels eindelijk, tot het bekroonen van Verhandelingen, terbeantwoordinge van de opgegevene Vraagen ingekomen, en over welker verdienften, nu, of in volgende vergaderingen , zal geoordeeld worden. Gij Erlangt, vermoedelijk, van mij te vernemen , welk Antwoord heden den prij s kan wegdragen, en hoedanige Vraagen, of bij herhalinge, öf nu voor.de eerfte maal, zullen voorgefteld worden. Verwacht daar omtrent zoo aanftonds een nader verfiag. Dan, vergunt mij, Toehoorders, dat ik alvorens U allen, en elk in 't bijzonder, op 't vriendelijkfte en met allen mogelijken aandrang verzoeke, om de waare belangen van dit Genootfchap in 't oog te houden en op 't hart te dragen, en dat ik dezen heilwensch ontboezeme: de groote Infteller van den Christelijken Godsdienst doe U deszelfs krachtigen invloed ondervinden tot ophel-

de-

Sluiten