Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDENVOERING. 75

deringe van 't verftartd, tot zuiveringe van 't oordeel, tot heiliginge van den wil, tot troost en blijdfchap van't geweten! de Heere doe U welgemoed en vol met hope op deze aarde leven! Hij geve U, naar vaste Euangeliegronden, zalig in den Heere te fterven! Hij verwaardige U, om namaals, tot roem van Zijne heerfchappijvoerende genade, voor Jesus throon te leven in ftoorelooze heerlijkheid!

Gij , volzalige en dienstwaardigs God, aan Wiens alwijze Voorzienigheid dit Genootfchap zijnen eerfteö oorfprong verfchuldigd is, die deszelfs pogingen tot nu toe niet onvoorfpoedig hebt doen zijn, gebied Gij voorts daar over Uwen milden zegen, op dat het beantwoorde aan 't groote doelwit, de eer der heerlijkheid van Uwen nooit volprezen naam, het nut der Kerke, met Jesus bloed gekocht, de uitbreiding van 't rijk der waarheid

en

Sluiten