Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2:8ö )

Da joden, bij, welken de herbergzaamheid ook zeer géniën was (*), hielden hec verzuim derzelve voor krijtende zonde. Van hier, dat dit ook onder hen gerekend wordt voor eene mede oorzaak van Sodoms ondergang. Rabbi jehuda gaat zoó ver, dat hij vertelt, hoe men te Sodom een ftuk broods te geven aan den armen vreemdeling op ftraffe des doods, en wel der blaakering, verboden had (f). Waarbij dan ook pelotnit, eene van ioths dochteren, iou zijn gevonnisd Q$).

Europeërs, Christenen, Nederlanders, en gij , in 't bijzonder, waarde Lezers, hoort , en ziet, hoe herbergzaam Arabiè' was, en nog is.

Wilt gij meer, zie dan ook alb. schültens ("O, haumek (O. hirt, (§§) &c. En over de Christenheid laurentius zacchinius.

Wel is waar, dit Nommer is bijzonder voor den 'Geletterden, echter kunnen onze Lezers in 't gemeen door hetzelve worden aangefpoord , om de deugd van herbergzaamheid niet te vergeten, maar die ten allen tijde, en bijzonder als het dé nood vordert, met de grootfte bereidvaardigheid daadelijk te beoefenen. — Wij gaven hier van dikwerf de edelfte blijken. In de hevigfte vervolgingen zorgden wij voor onzen gejaagden Broeder. Dat die deugd blijve. Dat geen Arabier ons immer befchaame. Zoo waarlijk zullen wij de onderlinge liefde bevoorderen, en ons, als een minzaam ea Weldaadig volk, doen kennen bij anderen.

QEiï babeti tincn (Soft Hhb

fint» eiiKê ietbre ©litber. S)ï«t« tiene fcrinra 3I5c6|ïcn gerit; benn mie fint» alle SruDer. ©oft fdjuf bie <2Belt nidjt Mo§ fur midj; SÖUitt Sïacb|ïa- tfï fctH Sinb wit ich.

i (*) Li OtFOOT. T. Ui p. 697. (f) U. ELIEZER,

tul.VP. (§) hottikger, Smegm. Oriënt. 1. 1. c 8. p. 318.

(.) Cornm. in job XVIII & XIX. (40 Waarneem, over liet Oosten cap, 6. p. 133, (§§) Anthol. p. 152, 153,

Sluiten