Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «O

Zonder dat wij vraagen, wie hebben dit gevoelen te voren

geleerd of een crellius, een epjscopius, een

clericus, (*) of een gomarus, en anderen. — die gedachte komt ons als de waare voor. ~—. En waarom? Voor eerst: op welke gronden rust die verklaaring, voor welke zoo vee/en pleiten ? Op de afleiding van het woord (1> i— Wij rekenen dien grond te los om 'er op te bouwen ! — Niets heeft meer nadeel aan de gezonde uitlegkunde .oegebragt dan deze regel — de woorden moeten bete-

ke e -, wat ze kunnen. Naar dezen regel toch gaat

i bij dit woord te werk. liet woord zou naar zij-

re. sprong dat alles kunnen betekenen, wat men daar axn to. k in. Doch volgt daar uit dierhalven betekent het tyQord da: alles? — Wij zijn altijd huiverig om uit den oorfprong '§) der woorden derzclver betekenisfen af te leideu. — Maar vooral aarzelen wij dit te doen bij het bepaa-

len der betekenisfen van Gods naamen. Wij zijn in

begrip, dat men nog verre af is van derzelver waare kragt te kennen, dewijl men,in het nafpooren daar van,zich vooral met de afkomst der woorden heeft bezig gehouden. — En — bij verfcheiden naamen van God moest men nog raden, van welken oorfprong zij waren. Hoe gevaarlijk is het dan uit de afkoms: van woorden de betekenis afteleiden vooral van Gods naamen? — Om nu tot den naam jehova zelve te komen! — Het werkwoord, waar van het woord jehova afkomt, is bekend. — Eerfte betekenisfen van dat bekende woord komen niet in aanmerking. In gebruik betekent het duizende maaien en beftendig zijn. — Bijaldien wij dan uit den oorfprong tot de betekenis van het woord zouden moeten belluiten, zouden wij 'er niet anders van zeggen kunnen, dan dat 'er uitgedrukt wordt een )Tezen , 't welk is („). Ondertusfchen hebben wij

jn den Bijbel de beste aanleiding om den waaren zin van het woord zeer zeker te bepaalen, gelijk dit ook voornaame Mannen (behalven de reeds genoemden) bewogen heeft om die waare betekenis te erkennen. Wij noemen een

s c iie l-

(') Mos in hac opinione verfatos fuift, fcriUt cl. n e moor, /. /.

(t) Hor. c-.rnere Heet ex i:s, qua dedcrunt h a C it m. Prac.f.p. 881. s u s i n g. in Pf. XLH. p. 252 ö> pra Cettris Cl. sciieidiüs Obfm Gremm. ad Pf. Lp. 57, „„; jutealia fcribit. HTt ef Mm, «r-de

s— ad exiflentiam folidam, fats m:ali fundamentis infdenlem — tredtxi etzpit.

($) F.lymo'ogw.

(»j B'y uitnemendheid.

Sluiten