Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 176 5

dit zeer wel gevoeld, nadien zij aan hunne Münicipnalen hebben voorgefteld, om twee kundige mannen tot Schoolarchen aanteftei^en over de Scholen van Amfteldam — aan wien de verbetering van onderwijs of metéén woord, de educatie van het aankomend geiiacht werde toebetrouwd — Wij hoopen, dat de municipaalen de kragt de nuttigheid en noodzaakiijkheid van dit voorftel zullen gevoelen — want hoedanig het gemeld plan ook zij, dergelijke wezens zijn daar in noodzaaklijk.

Maar dezen moesten andere gellerts, werkzame en menschkundige mannen zijn — dezen hadden waarlijk geen plannen nodig, een behoorlijke inftrucïie was vooreerst genoeg — en vervolgends konden zij met den burger vereul Werkzaam zijn, om een volkomen plan daarteltellen — Wij verwachten van Amftch braaven, dat zij in dezen zullen

medewerken en de nuttigheid en noodzaakiijkheid

eener fpoedige vorming van het aankomend geiiacht zullen gevoelen.

Te Amfteldam, bij M. u % B R U IJ N, in de Wannoesfltaat.

Sluiten