Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(«i»)

Mannen, tot deze taak berekend , behoeft men geene plannen in handen te geven , zij hebben het beste plan door ondervinding gevormd, het ideaal daar van ge-

duurig voor zich ; en hadden zij gelegenheid , dit

ideaal daarteftellen of in werking te brengen , dan eerst zouden zij de gebreken van het zelve bemerken, en in ftaat zijn die te verbeteren.

Men zal mij toch gaarn willen toegeven, dat 'er ondervinding nodig is , om over ,den toeftand onzer Schooien te kunnen oordeelen. — Maar wie daar van onkundig is, die zal tevens in de vorming van een plan ter verbetering niet gelukkig (langen. — Wie het Schoolwezen wil verbeteren moet bijgevolg het Schoolwezen zelve kennen, hij moet de Schooien bezocht, het onderwijs gehoord, de orde gezien, alle bijzonderheden befchouwd, en vooral de Meesters van nabij betracht hebben. — Ook behoort hij meer dan eene gewoone menfchenkunde te bezitten, zich met de kinderlijke ideën gemeenzaam te hebben gemaakt, de vermogens te kunnen weegen , om naar derzelver veifchillendheid en onderfchtidenheid de gefchiktfte middelen te verordenen .— met één woord, zulk een Infpefi r moet een andere gellert zijn , een andere menfchenvriend, die, bij zijne kundigheden, een hart in zijn boezem draagt, dat geheel klopt voor het heil der Maatfehappij.

Aan zodanige Mannen moest de hervorming van het

Schoolwezen worden aanbevolen en hier uit zoude

weldra een zedelijke verbetering der Natie voordkomen.—

Waarom dan geaarfeld met de uitvoering van die groote

zaak '? Waarom geen Infpecïoren verkoozen ? .

Waarom niet aanftonds met dit groote — dit nuttige werk begonnen?

U, Vertegenwoordigers! is de uitvoering daar van door Dd 3 dc

Sluiten