Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 216 )

Waarde Madekristenen! laacen wij ons overëenkomftig

ónzen naam en onze waarde gedragen dan eerst

zullen wij tooneu braave patriotten te zijn — patriotten, die de leer van den grootften menfchenvriend jesus kennen en volijverig betrachten — ja dan zal ook het aankomend geflagt ons zegenen — en onze nakomelingen zulleu onze asfche met dankbre traanen befproeiën.

Dikwerf twijfelen wij , of wij zulk eene gelukkige maat. fchappij bij ons leeven , al wierd het zelve 30 a 40 jaaren

verlangt, zullen zien. Ja, Medekristenen! onze oogen

zullen die als dan aanfchouwen, wanneer wij aanftonds aan de zedelijke Verlichting en verbetering der Natie be. ginuen te werken.

Hoort , Volksvertegenwoordigers! deze taal van den Godsdienstvriend ! hoort die, alle mijne Medekristenen ! volgt zijne lesfen, en gij zult daar bij vrede hebben.-

■^8 Amfteldam, bij M. de ERUIJN, in de Warmoesflraat,

Sluiten