Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 SET BOEK JOB. X;

5 Of is Uw leeftijd aan des menfchen leeftijd

gelijk ?

Snellen Uwe jaaren voort, gelijk die van een* man ?

6 Dat Gij zo gretig mijne fchuld zoekt, Dat Gij zo fcherp nafpoort mijn misdrijf;

2 Offchoon Gij mijner onfchuld volkomen be-* wust zijt,

En weet, dat niets mij aan U zal ontrukken. & Door Uwe handen wierd ik bearbeid en gevormd ,

Rondom wel famengevoegd : en nu wilt Gij mij vernietigen!

9 Gedenk, dat Gij mij vormdet, als leem;

En nu wilt Gij mij in de aarde terug werpen !

10 Hebt Gij mij niet als melk gegoten. En als eene kaaze doen runnen?

11 Hebt Gij mij niet bekleed met vel en met

vleesch,

Met beenderen en zenuwen mij te zamen geweven ?

12 Welvaart en voorfpoed deed Gij mij genieten; | Uw

Sluiten