Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 AANMERKINGEN.

dubbelzinnigheid der Hebreeuwfche fpreekwijze, kan dit betekenen, de onderzoeking, welke God zelve doet; en de onderzoeking, welke aangaande God gedaan wordt. De laatfte betekenis komt mij hier ter plaatfe waarfchijnlijker voor. Volgens de eerfte zoude ik vertalen: Zult gij uitvinden Gods [onnafpeurlijke~] wijsheid ; maar dan zoude ik het laatfte lid ook liever dus ftellcn : Zult gij uitvinden , of, gelijk het woord vinden eigenlijk betekent; zult gij doordringen tot de volmaaktheid des Almachtigen?

vs. 10. Volgens de aanmerking van michaelis , is het beeld hier genomen van de oude manier om de gerichten te houden , waarin het ganfche volk over den beklaagden, (waarop het woord voor het. gerichte ft ellen, eigenlijk de volks vergadering beleggen ziet) en daarteboven de beklaagde , door den befchuldiger , in boeien gefloten , voor die vergadering gebracht werd. H. M.

vs. ii. Over de vertaling van het laatfte lid zie men het aanhangfel. H. M.

' vs. 15. Dan zult gij uw gelaat verheffen

zonder

Sluiten