Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. 163

gedachte, om denzelven uit het onweder te laten fpreken. Zij is meer verheven door gedachten , dan door woorden , en niet zo vol van beelden , als wel van verhevene begrippen , waarvan ieder onze ziel met verbazen vervult.

Eene angstvallige verdeeling van deeze rede Van God te maken , zou veel van derzelver fchoonheid beneemen: dit alleen ziet men, dat Jehova Job eerst bij de levenlooze natuur bepaalt Hoofdd. XXXVIII, en dan bij de levendige, Hoofdd. XXXIX—XLI.

vs. 2. Wie is zo onzinnig, dat hij zich vermete om het plan van God, dat vol van licht en volmaaktheid is, als duister en onvolkomen te befchuldigen?

vs. 5. front dat weet gij. Eene ironie, die te kennen geeft, dat Job dit zou moeten weten, indien hij het Godsbeftier wilde beoordeelen. Vergelijk vs. 20.

vs: 7. Job fpreekt vs. 4, enz. van de fchepping der aarde even eens, als van de opbouwing van een aanzienlijk huis. Wanneer de grondflagen van een huis gelegd werden, plagt men vrolijk te zijn, en bet zang e^ fpel zijne [■La] vreug-

Sluiten