Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL. 24$

nacht fterven de vorften en dwingelanden in een' oogenblik ; wanneer het volk in opftand is, vergaan zij, wijl men hen op het onver» wagtst, zonder dat men er groote magt toe

gebruikt wegfchaft. Dat zulks meer dan

eens gebeurd is, behoeft geen bewijs.

"vs. 25 , 26. De gewoone uitleggingen van deeze verfen fchijnen mij vrij gedrongen. Ik heb daarom de woorden vertaald naar de volgende verandering in de lezing en verdeeling der leden, welke ik aan het oordeel van deskundigen ter toetfe voordrage:

.ojnsn nnn wam rfV? "jani

D»in DlpD3 DpSD

pÊD betekent eigenlijk kloppen , en ook, volgens het Arabifche üii/o, heen en weder fchudden, het geen ik niet beter, dan door teisteren wist uittedrukken. DjflSH fchijnt ook de Syrifche Overzetter geleezen te hebben.

is. 29, 30. Dat deeze verfen zeer moeilijk zijn, vooral door derzelver ingewikkelden faaienhang, kan alleen het groot verfchil der [ Q 2 J on-

Sluiten