Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leerftuk van de vergeeving der zonden. 69

zeggen: de zonde moet van niet veel aanbelang zijn, om dat ze zoo gemakkelijk, en

zoo algemeen vergeeven wordt. Maar

laat ik liever zeggen, het is geen misbruik, maar eene verdraaijing , die naauwlijks anders dan met opzet, gefchieden kan. -- Hoe? de zonde zou, volgens de leer van den Bijbel , zoo gemakkelijk vergeeven worden , daar Jefus, de Eeniggebooren Zoon van God om dezelve moest fterven ? de zonde zou zoo gemakkelijk vergeeven worden , daar dezelve zulk een edel wezen, als Jefus, zulk een onuitfprcekelijk lijden heeft veroorzaakt? ■— Vergeeving moest den zondaar te beurt vallen, bijaldien God niet wilde, dat het gantfche menschdom verlooren ging. Deeze vergeeving moest den mensch ook verkondigd worden, zou 'er maar een vonk van moed, van vertrouwen op God, een vonk van kinderlijke gezindheid , in het hart van den mensch, ontftoken worden. En denk nu een middel uit , waar • door het fchadelijke vergif der zonde, en de liefde van God tevens klaarer aan den dag kon gelegd worden. Noem mij een wezen, dat naauwer met den Vader vereenigd , dat Hem liever zijn, dat moeilijker voor Hem kon zijn, om het zelve over te geeven, dan de eeniggebooren Zoon! noemt mij eene fmaad, en lijden, dat dit wezen draagen moest, 't geen vreeslijker was, dan het lijden van Jefus ! Zeg mij, waar door de fchaadelijkheid der zonde meer aan den dag wierd gelegd, dan hier door, dat Gods eeniggebooren Zoon om dezelve zijn leven

moest verliezen, waar door de liefde

E 3 van

Sluiten