Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Leerftuk des Geloofs in Jefus. 91

daaden openbaaren. Het is zwaar, dikwijls onmoogelijk dezelve te verbergen; maar gemakkelijk en natuurlijk dezelve te openbaaren. Vertoont hoogachting , liefde , medelijden zich naar het uitwendige, wanneer ze in het hart gevonden worden , — zoo moet Gelooof in Jefus zich ook vertoonen , wanneer het hart met het zelve vervuld is. Men misbruikt de Bijbel-leer van het Geloof in Jefus, wanneer men de goede werken van het zelve wil uitfluiten , of dezelve wel als iets daar mede ftnjdende wil aanmerken. Maar ; laaten wij dit wat meer ontvouwen.

§. 2.

Het is eene wezenlijke, eene hoofdleer des Bijbels, dat alle Christelijke verbetering met het geloof in Jefus, of vertrouwen op Jefus een begin maaken, dat dit geloof den grond van alle gehoorzaamheid , van alle deugd, van alle liefde bij den Christen moet uitmaaken. De tijd is vervuld, het Rijk Gods is nabij gekomen, bekeert u en gelooft het Euangelium; of met andere woorden: Gevoelt, dat gij hulpe noodig hebt, en gelooft die vrolijke tijding, uw helper is gekomen! Dit

was het eerfte, het geen Jefus predikte; en zijn laatfte bevel was: Gaat heenen in de geheele waereld, en predikt het Euangelie aan alle Creatuuren, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Als een blinde zijn gezicht, een lamme zijne krachten weder wilde erlangen, zoomoest hij gelooven. Jefus hielp daar, waar geloof gevonden wierd,

en

Sluiten