Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146 x. Overd. Over het Misbruik van

zeker kunnen verhinderen , maar Hij wilde dat niet. Vrij kon Kain zijnen broeder vermoorden. Waarfchuweh wilde God hem wel, maar dwingen niet, want hij was een mensch. Vrij konden Adams nakomelingen hunne krachten gebruiken en misbruiken, elkanderen liefhebben en haaten, eikanderen dienen en vermoorden, zich als Broeders of Tijrannen jegens eikanderen gedraagen. God vermaande hun, waarfchuwde hun, maar het hing van hun af, zich te laaten vermaanen , zich te laaten waarfchuwen. Hij verdelgde hun van de aarde, toen zij hunne vrijheid al te zeer misbruikten; maar Hij ontnam hun hunne vrijheid niet. Hij geloofde den mensch meer dan zijn leeven te ontneemen , wanneer hij hem zijne vrijheid ontnam. Hij geloofde, dat de vrijheid tot het wezenlijke van 's menfchen natuur behoorde.

S- 4-

Zeker kon de mensch niet terftond in het bezit eener volkomene vrijheid gefteld worden. De vader leidt het kind bij de hand, fchoon het beftemd is, om alleen te gaan. De Jooden wierden door ftrenge wetten en uitwendige plechtigheden in den band gehouden. Hun wierd niet gevraagd, of zij het gaarne of ongaarne deeden? Zij moesten het doen. Straf ontvingen zij onmiddelijk , zo zij het niet deeden. Maar toen het tijdperk dezer opvoeding voorbij was, toen was het wederom van nieuws; Gij zijt tot vrijheid geroepeni wanneer de volheid des tijds gekomen

Sluiten