Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17ó" xir. Overb. Over het algemeen Misbruik

de Apostelen, die het vlijtige hooren en leezen van Gods woord zoo aanbevolen, kenden de menfchelijke natuur veel beter. Zoo zeker het is, dat een mensch verflimmert, die niets dan kwaad hoort en leest; even zoo zeker is het ook, dat een mensch fteeds beter wordt, die dikwijls hoort en leest

van een geloof aan God, dat alles overwint, van ee-ne liefde, die zich zelve opofferde, van eene Hemelsgezindheid, die niets anders wilde, dan den wil van God volbrengen. Nog eens , het is de beklaagenswaardigfte dwaasheid, en het eerfte misbruik van de leer van het Christendom, wanneer men onverfchillig jegens dezelve is.

§• 5-

Tot dit kwaad vervalt elk niet, en zelfs veele in 't geheel niet! zij leezen vlijtig in den Bijbel, gaan vlijtig te kerk, luisteren aandachtig toe; en weeten, wat zij gehoord en geleezen hebben. Door mondeling onderricht, of uit goede boeken verftaan zij de leer van het Christendom zeer goed. —■ Spreek met hun over de eene of andere waarheid van het Christendom, en gij zult u verblijden over hunne kennis, zij verklaa-

ren dezelve volgens de meening van den Bijbel, en bewijzen, dat zulks de zin des Bijbels zij; zij verbeteren valfche begrippen , en zij fchijnen nergens in meer behaagen te hebben, dan dat zij daarvan maar kunnen fpreeken. Het is hun niet onverfchillig, welke Leeraar 'er predikt, en wat hij predikt.

Zij

Sluiten