Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

van Eere beklommen hebt, zo hoog, dat hij alleen met den hoogden berg in het geheele Westland , dien meene ik, waardoor het beroemd Stalduinen in de Geograpbie zo ten uitterften merkwaardig wordt, kan vergeleeken worden. Neen! ik geloof het zeer gaarne, dat Gij redenen hebt, om U deswegen te verheugen , en ik twijffele niet, of gij zult, van de echte en regte Jan Vlegelfobe Familie (//), welker

Menig eenvoudig Lezer zoude gevaar kunnen loopen, te denken, dat de Heer Biographus, een Lid van deeze familie is, wanneer hij pag. 38. leest, dat de Heer Biographus met ronde Woorden zegt, O^E-FlegeliaanJche Familie. Maar! deeze Lezer gelieve te weten, dit zulk eene manier van fprekea, flegts eens redekundige Fi. guur is, die alleen uit onkunde of uit chicane, kan misbruikt worden. Neen! de Heer Biographus behoort niet tot deeze Familie! Hij is flegts een vertrouwd Boezemvriend van dit groote huis, dit uit eene menigte van kleine en laage Menfchen beftaat. Want , wie anders dan een vertrouwd Boezemvriend, zou den hagchelijken, moeijelijken , en zo veel geduld vorderenden arbeid op

zich nemen, om deeze Biographie op te (Tellen?

Wie anders dan hij, die door den band van hartelijke Vriendfchap aan dezelve verknocht is, zoude de moeite op aich nemen , om tie verouderde, bevlekte en door den fchietworm half opgegeete papierbrokken en gefachtregisters te doorfnuffelen, om 'er eene Biographie uit fa.

menteflanfen? Wie anders dan dePiLADESvandee-

A 4 "

Sluiten