Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29

voor het waare geval, waarin Gij u bevindt, met uwen inval van het Graaffchap Utopia. Ik bid u, mijn Heer .'leg toch eens uwe hand over uw hart en vraag u zeiven eens: Is die Schrijver van eene Biographie , niet ten eenemaal van alle gezonde en echteJchranderheidomb\oot, en bezondigt hij zich niet aan Atnfenfuscommunis , aan het gemeene Menfchen-oerfland, die iemand , dien hij beroemd wil maaken,op eene Academie laat fludeeren, die nergens noch in de onder noch in de bovenmaanfche waereld te vinden is. (pag. 75) Die 'er een vaatje Bronswijkfcbe Mom laat heenen zenden, waar eene onaangtbrooken ilias van Hamburger Krakelingen (dat noem ik eerfl fchranderheid! De geestige menfcben follen leben! ! \) waar Ukrainer Tabak, (pag 96) gevonden wordt, en waar

doch het verveelt mij, die laffe invallen, die het aan niets dan aan geraffineerd zout (pag. 21) ontbreekt , af te fchrijven. — Ik heb eens ergens, maar ik kan thans niet zeggen waar, de volgende aanmerking gelezen :De domheidheeft zo wel haar Sublime als het verfland. En hij die daarin tot het Absurdum opklimmen kan, beeft het verhevene in dit foort bereikt, 't welk voor fchrandere (gefchaute) menfcben altoos een bron van vermaak is. Is het niet ftraffe genoeg, die ik voor de kritifche euveldaad van mijn Oom ondergaan heb en nogondergaa,

dat

Sluiten