Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ 3» 9

de te vinden die mij voldoet, en uitlokt om verder te lezen , en heb ik dus vijf of vijftien minuten verlooren , zo beklaag ik mijn verkwistten tijd , en bi:fluit, dat 'er voor mij uit dat gefchriif niet veel te haaien zal zijn, enz. En vind ik zelfs volzinnen , die mij -als van zich wegftooten en van het verder voortlezen affchrikken; zo denk ik : het is, zo al geen blauw boekje, ten minften eene vodde, die de attentie van een ordentelijk man niet verdient. Ik laat 'er u zelve over oordeelen,mijn Heer!wat ik van Uwe Biographie denken moest, toen ik op het tijtelblad en op veele, zeer veele andere bladzijden, een' Jan vlegel of Janus Vlegeliüs vond, pag. i. Een Ezel ontmoette, pag. 2. Eet Schedelbeestje van HEiNsius,(is dat ook uw poëetifch rijpaardje?) pag. 6. Een jlekel Varken, een Gier , een Ratel/lang, pag. 8. Een zwarten Schallebijter, pag 10. Katten, pag. li. Vinken , pag. 1 6 Een kleinen Vlegel, die pag. 12. het water bevuilt, met zijnen Godsdienst den fpot drijft (van deeze bittere, zo als van meer andere foortgelijke ongegronde vulnerende befchuldigingen, zult gij hier of hier namaals fatisfaflie geven, en die fatisfa&ie- die ik zelve nemen kan en mag, zal ik in 't vervolg van deezen brief wel krijgen) en tanden heeft als die van een Adder. Op pag. 18. een kleine guit wordt, en pag. 21. in een gewambuisde hanfop

met

Sluiten