Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4h 82 ►>

torsfen, zo heeft ons nogthans de ondervinding geleerd, dat uwe wilde, onhandige en tooraelooze hartstochten, dat uw haat, gramfchap, toorn, eigenliefde, intolerantie, nijd, wraakzucht, enz. enz. enz. u belet hebben, om uwe zielsvermogens wél te gebruiken, en ons een nuttig, leerrijk en bruikbaar boekje te fc hen ken.

Ik vleije mij met de hoop, dat Gij begrijpen zult, dat ik u een geheel bijzondere eere bewijze, terwijl ik vooronderltelle, dat Gij voornemens geweest zijt, om ons den Pendant tot Sebaldtjs Nothanker te leveren, lk laat Sebaldtjs Nothanker , in zijne waarde en onwaarde; maar dat weet elk, dat de Schrijver van Sebaldus Nothanker zeer voor de Tolerantie vegt, ijvert en ftrijdt, en dat 'er de Toleranten zeer mede in hun fchik zijn! Dat echter ook onder de Toler anten, veele Intolerante men* fchen gevonden worden ; dat veelen de Tolerantie met de Indifferentie, en de verdraagzaamheid met de onverfchilligheid, in zaaken den Godsdienst betreffende (ij) verwarren; en

dat.

(ij) Dat mijn Oom, in zaaken den Godsdienst betreffende zeer tolerant is, en elk, hij zij wie bijzij, gaarne ongeftoord en ongemoeid, in de bezining van zijne gevoelens laat blijven, dat wil mijn Oom zeer wel weeten

Sluiten