Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'43| ï6? ®»

Janüs Vlegelïus, onder hen eene welver-' diende Eereplaats aantewijzen, om dat ze aan U volgens het oordeel van alle Braven, die ik 'er over heb horen fpreken , volgens recht en billijkheid toekomt. Dan! Gij kunt ten vollen verzeekert zijn, dat een geheel ander Lot aan U zou te beurt vallen, bijaldien twee allerwaarjchijnlijkfte en geloofwaardig/Ie zaaken bondig beweezen en rondom toegeftemt waren! Dat is te zeggen, Bij aldien:

Voor eerst, ZWEerw. de Heer Predikant R» * » met ronde woorden zelfs gedeclareert en fchriftelijk toegeftemt hadde: de Schrijver te zijn van die Brieven of Boeken, waaruit nieeft alle Uitdruk' hingen, (zo als gij fchrijft) die in het leven van J. V. voorkomen, zijn overgenomen! Want, dat de Waereld ZWEerw: voor den Schrijver der Koster-Brieven houdt: dat ik het ook geloove : dat ZWEerw: het niet tegenfpreekt, om dat ZWEerw: te beleeft is, dan dat hij openlijk zeggen zou: alle eerlijke braave en verftandigs Lieden, die mij voor den Schrijver van de KofterBrieven houden, dwalen in hun Geloof! en dat ZWtEerw: er niets tegen heeft, en 9er met rede niets kan tegep hebben, dat de Waereld bij haar Geloof blijft; — dat alles en nog veel meer andere zaaken kunnen toegeftemt worden, zonder dat men eigenlijk zeggen kan: de zaak is, zoo als L 4 'i

Sluiten